Điều khoản & điều kiện sử dụng

Có hiệu lực vào ngày 1st Jan 2015

Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ sẽ chi phối tài khoản của bạn trên website Offpeak.vn, trên giao diện điện thoại và ứng dụng trên điện thoại, cách bạn sử dụng trang web và tất cả những sản phẩm, dịch vụ được cung cấp thông qua trang web của Offpeak.vn. Offpeak .vn được điều hành bởi Off Peak Hub Pte Ltd (“Offpeak.vn, “chúng tôi”) và cung cấp những nội dung đăng tải trên trang chủ theo đúng với điều khoản đã quy định.

Các điều khoản sử dụng dịch vụ kết hợp với toàn bộ những chính sách bảo mật của Offpeak được đăng tải trên website. Vui lòng đọc kỹ càng những điều khoản này. Bằng việc truy cập và sử dụng website, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của dịch vụ. Bạn không thể sử dụng trang web nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này.

Offpeak có quyền thêm, xóa hoặc thay đổi các điều khoản bất kì lúc nào mà không cần thông báo. Vì vậy, bạn nên kiểm tra các điều khoản đó khi sử dụng website.

1. Định nghĩa

A. Các bên
Các thuật ngữ “bạn” hoặc “của bạn” ám chỉ “bạn” là một người dùng của trang web. Người dùng là người truy cập, duyệt, thu thập và xuất dữ liệu hoặc miễn là sử dụng website bằng bất kì hình thức nào.

B. Nội dung
"Nội dung" có nghĩa là tất cả những văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, dữ liệu vị trí, và các hình thức khác của dữ liệu hoặc thông tin liên lạc. "Nội dung của bạn" có nghĩa là nội dung mà bạn gửi hoặc chuyển đến, thông qua khi bạn truy cập trang web, chẳng hạn như xếp hạng, đánh giá, lời khen, lời mời, check-in, tin nhắn và các thông tin mà bạn đăng tải công khai hoặc hiển thị trong hồ sơ tài khoản của bạn . "Nội dung người dùng" có nghĩa là nội dung mà người dùng gửi hoặc chuyển đến, thông qua, hoặc truy cập vào trang web. "Offpeak.vn Content" có nghĩa là nội dung mà chúng tôi tạo ra và hiển thị trên trang web. "Nội dung của bên thứ ba" có nghĩa là nội dung bắt nguồn từ các bên khác ngoài Offpeak.vn pvà người dùng, được hiển thị khi bạn truy cậotrang web. "Nội dung trang web" có nghĩa là tất cả các nội dung được hiển thị trên trang web, bao gồm cả nội dung của bạn, nội dung của người dùng, nội dung của bên thứ ba và nội dung của Offpeak.vn.

2. Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản bất kì lúc nào. Các phiên bản mới nhất của các điều khoản này sẽ được cập nhật ở đây. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang mạng được điều chỉnh bởi các điều khoản có hiệu lực tại thời điểm truy cập sử dụng website. Nếu có thay đổi bất cứ điều khoản nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng thông báo trên trang web trước ngày có hiệu lực của sự thay đổi. Chúng tôi cũng sẽ thông báo ở trên trang chủ website về việc thay đổi này. Bạn nên xem lại những điều khoản một cách thường xuyên bởi vì các phiên bản sửa đổi vẫn sẽ ràng buộc bạn. Bất kỳ sửa đổi nào cũng sẽ có hiệu lực khi chúng tôi cho đăng tải điều khoản mới. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng việc tiếp tục truy hay sử dụng trang web sau ngày hiệu lực của các điều khoản được chỉnh sửa nghĩa là bạn đã chấp nhận các sửa đổi đó.

3. Sử dụng trang mạng

A. Cho phép sử dụng trang web
Chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng các nội dung trên trang web, tuy nhiên vẫn có những giới hạn trong điều khoản này. Việc bạn sử dụng trang web sẽ có thể xảy ra một số những vấn đề chẳng hạn như bạn có thể tiếp xúc với nội dung gây khó chịu, không đứng đắn, không chính xác, khó nghe, hoặc không thích hợp.

B. Tính hiệu lực của trang mạng
Trang web có thể được sửa đổi, cập nhật, bị gián đoạn, bị đình chỉ hoặc chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần thông báo hay trách nhiệm.

C. Tài khoản người dùng
Bạn phải tạo một tài khoản và cung cấp một số thông tin về bản thân mình để sử dụng một số các tính năng được cung cấp thông qua trang web. Bạn chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của mật khẩu tài khoản của bạn. Bạn cũng chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động tài khoản của bạn. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về tình huống có người sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Offpeak.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự tổn thất mà bạn phải gánh chịu chẳng hạn như một người nào khác sử dụng tài khoản của bạn, cho dù bạn có biết hay không. Ngoài ra, bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại phát sinh bởi Offpeak.vn hoặc bên thứ ba nào đó do có người khác sử dụng tài khoản của bạn. Bạn không thể sử dụng tài khoản của người khác bất cứ lúc nào. Chúng tôi có quyền đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào cho dù có hay không bất kì lý do nào.

Tài khoản của bạn là dành cho cá nhân, chỉ sử dụng phi thương mại. Khi tạo ra nó, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về bản thân mình để củng cố uy tín của bạn như là một người đóng góp cho trang web. Bạn không thể mạo danh người khác (ví dụ, thông qua danh tính của một người nổi tiếng hay người hàng xóm của bạn), tạo ra hoặc sử dụng một tài khoản cho bất cứ ai khác ngoài chính mình, cung cấp một địa chỉ email khác không phải của riêng của bạn, hoặc tạo nhiều tài khoản. Nếu bạn sử dụng một bút danh, cần lưu ý cẩn thận rằng những người khác vẫn có thể nhận ra bạn nếu, ví dụ, bạn bao gồm việc xác định thông tin trong phần đánh giá của bạn, sử dụng các thông tin cùng một tài khoản trên các trang web khác, hoặc cho phép các trang web khác chia sẻ thông tin về bạn với Offpeak.vn. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.

D. Truyền thông từ Offpeak.vn và người dùng khác
Bằng cách tạo một tài khoản, bạn đồng ý nhận bất kỳ thông tin liên lạc nào đó kết nối với trang web. Bạn có thể nhận được bản tin e-mail hàng tuần của chúng tôi về đề nghị hoặc chương trình hiện có trong khu vực. Bạn có thể lựa chọn ra các liên lạc không cần thiết ở đây.

Một bản sao của Chính sách Bảo mật Offpeak.vn cho phép việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và quy trình khác của thông tin cá nhân bởi Offpeak.vn được đăng trên các trang web. Điều khoản dịch vụ kết hợp toàn bộ các chính sách bảo mật Offpeak.vn. Bạn đồng ý với bất kỳ thông tin cá nhân chúng tôi có thể có được về bạn (hoặc thông qua các trang web Offpeak.vn, bằng email, điện thoại, hay bất kỳ phương tiện khác) được thu thập, lưu trữ và xử lý cách khác phù hợp với các điều khoản của Chính sách Bảo mật.

4. Nội dung trang web

A. Trách nhiệm với nội dung của bạn

Bạn tự chịu trách nhiệm cho nội dung của bạn, và khi nội dung được công khai, không phải lúc nào nó cũng bị thu hồi. Bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến nội dung của bạn, bao gồm cả sự tin cậy của bất cứ ai dựa trên chất lượng, độ chính xác, độ tin cậy hay, hoặc bất kỳ tiết lộ của bạn về những thông tin nhận diện cá nhân bạn. Bạn đại diện cho cái bạn sở hữu, hoặc bạn có quyền sử dụng và cho phép sử dụng nội dung của bạn như được mô tả trong tài liệu này. Bạn không thể nói rằng nội dung của bạn được tài trợ hoặc xác thực bởi Offpeak.vn.

Bạn có thể thể hiện trách nhiệm của mình nếu, ví dụ, nội dung của bạn có chứa tài liệu đó là sai, cố ý gây hiểu lầm, hoặc phỉ báng; vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền đạo đức, quyền riêng tư, quyền công khai, hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ khác hoặc quyền độc quyền; có chứa tài liệu trái pháp luật, bao gồm cả lời nói thù hận, bất hợp pháp hoặc khiêu dâm; khai thác hoặc gây tổn hại đến trẻ vị thành niên; hoặc chủ trương vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định pháp luật nào đó.

B. Quyền của chúng tôi trong việc sử dụng nội dung của bạn
Chúng tôi có thể sử dụng nội dung của bạn trong một số cách khác nhau, bao gồm cả công khai hiển thị nó, định dạng nó, kết hợp nó vào các quảng cáo và các sản phẩm khác, tạo ra tác phẩm phái sinh từ nó, thúc đẩy nó, phân phối nó, và cho phép người khác làm như vậy trong kết nối với trang web riêng của họ và các ứng dụng phương tiện truyền thông.

Như vậy, bạn không thể thay đổi việc cấp quyền sử dụng cho chúng tôi trên toàn thế giới, chúng tôi có thể sử dụng vĩnh viễn, không độc quyền, quyền chuyển nhượng giấy phép phụ, quyền chuyển nhượng miễn phí bản quyền, sử dụng nội dung của bạn cho mục đích khác.

Xin lưu ý rằng bạn cũng không thể hủy bỏ quyền sử dụng nội dung của bạn cho người dùng của trang web và bất kỳ phương tiện khác có quyền truy cập nội dung của bạn khi kết nối với trang web hoặc bất kỳ phương tiện khác.

Cuối cùng, bạn không thể hủy bỏ, hoặc cố tình gây vấn để để hủy bỏ, chống lại Offpeak.vn và người sử dụng bằng bất kỳ khiếu nại và muốn khẳng định quyền sở hữu nội dung của bạn. Thuật ngữ "sử dụng" hàm ý việc sử dụng, sao chép, trình diễn và hiển thị, tái sản xuất, phân phối, sửa đổi, dịch, loại bỏ, phân tích, thương mại hóa, và chuẩn bị tác phẩm phái sinh từ nội dung của bạn.

C. Quyền sở hữu
Giữa bạn và Offpeak.vn, bạn sở hữu nội dung của bạn. Chúng tôi sở hữu các nội dung Offpeak.vn, bao gồm nhưng không giới hạn các giao diện trực quan, tính năng tương tác, đồ họa, thiết kế, nội dung đã biên tập; bao gồm (nhưng không giới hạn) sự biên soạn nội dung người dùng và những nội dung website khác của chúng tôi, mã máy tính, sản phẩm, phần mềm, phân tích tỉ lệ người dùng theo dõi, tất cả những yếu tố và thành phần của một trang web bao gồm nội dung của bạn, nội dung người dùng và nội dung của bên thứ ba. Chúng tôi cũng sở hữu bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, quyền trí tuệ và sở hữu khác trên khắp thế giới ("Quyền IP") liên kết với nội dung Offpeak.vn và với trang web; chúng được bảo vệ bởi bản quyền, thương mại, bằng sáng chế , luật thương hiệu, các quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật.

Như vậy, bạn không thể sửa đổi, tái sản xuất, phân phối, tạo ra sản phẩm phái sinh hoặc sự chuyển đổi từ chúng, công khai hiển thị hoặc bất kỳ cách nào khai thác một hoặc một phần nội dung của Offpeak.vn, trừ khi được cho phép bởi chúng tôi.

Trừ khi được cho phép một cách rõ ràng trong tài liệu này, chúng tôi không cung cấp bất cứ dấu hiệu hay ngụ ý quyền trên, và tất cả các quyền sử dụng đối với website và nội dung Offpeak.vn được kiểm soát bởi chúng tôi.

D. Quảng cáo
Offpeak.vn và giấy phép của chúng tôi cho phép hiển thị công khai quảng cáo và các thông tin khác gần giống vậy hoặc đi kèm với nội dung của bạn. Bạn không có quyền đòi bồi thường quảng cáo. Cách thức, phương thức và phạm vi quảng cáo đó có thể thay đổi mà không thông báo cụ thể đến bạn.

E. Khác
Nội dung người dùng (kể cả nội dung được tạo ra bởi nhân viên có hợp đồng hoặc không có hợp đồng với Offpeak.vn) không nhất thiết phản ánh quan điểm của Offpeak.vn. Chúng tôi có quyền xóa, giấu đi, chỉnh sửa, hoặc phục hồi lại nội dung người dùng bất kì lúc tùy theo quyết định của chúng tôi đối với bất kỳ lý do hoặc không có lý do gì, và không cần thông báo cho bạn.

Ví dụ, chúng ta có thể loại bỏ một lời nhận xét nếu chúng tôi tin rằng nó vi phạm nguyên tắc nội dung của chúng tôi. Chúng tôi không có nghĩa vụ lưu trữ hoặc cung cấp cho bạn các bản sao nội dung của bạn, chúng tôi cũng không đảm bảo bất kỳ bảo mật liên quan đến nội dung của bạn.

5. Sử dụng được cho phép

Website được thiết kế để cung cấp cho người dùng đặt bàn cùng với các đối tác nhà hàng kèm theo một chương trình ưu đãi. Bạn không được sử dụng website bằng những cách có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, quá tải, hoặc gây hư hại bất kỳ máy chủ hoặc mạng lưới kết nối nào đến máy chủ của Offpeak.vn, hoặc gây bất kì trở ngại nào đến việc sử dụng và trải nghiệm trang web của các bên.

Bạn không thể cố gắng để đạt được quyền truy cập trái phép vào bất cứ phần nào của trang web, các tài khoản khác, các hệ thống máy tính, hoặc mạng kết nối với bất kỳ máy chủ nào của Offpeak.vn, bằng việc thâm nhập vào hệ thống, mật khẩu hoặc khai thác dữ liệu, hoặc bất kỳ mục tiêu thâm nhập nào. Bạn không được lấy hoặc cố ý lấy bất cứ thành phần hoặc thông tin nào bạn không được cho phép truy cập trên trang web. Bạn sẽ không liên kết với bất kỳ phần nào của trang web nếu hoạt động đó là bất hợp pháp, sẽ gây thiệt hại cho Offpeak.vn hoặc bất kỳ bên nào khác. Hơn nữa, Offpeak.vn có quyền vô hiệu hóa hoặc chấm dứt quyền sử dụng của bạn đối với trang web, hoặc bất kỳ liên kết nào bạn thực hiện với trang web, hoặc sẽ có thể yêu cầu bạn làm như vậy. Offpeak.vn bảo lưu tất cả các quyền của mình trong trang Offpeak.vn và không cấp phép cho bạn bởi các điều khoản đã ghi rõ.

6. Hành vi sử dụng của bạn trên OFFPEAK.VN

Offpeak.vn là tài sản cá nhân. Tất cả các tương tác trên trang web này phải hợp pháp và phải tuân thủ các điều khoản sử dụng. Trong trường hợp hành vi của bạn (như đánh giá của chủ quan của chúng tôi), hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng hoặc được hưởng bất kỳ phần nào của trang web này, chúng tôi có thể hạn chế quyền của bạn trên các trang web và tìm kiếm các biện pháp khác. Xin lưu ý đừng tham gia bất kỳ các hoạt động nào dưới đây, chúng bị cấm trên trang web và là hành vi vi phạm rõ ràng của điều khoản sử dụng:

 • Cố tình gửi bất kỳ thông tin không chính xác, gian lận, làm sai lệch thông tin khi tạo tài khoản Offpeak.vn hoặc để tạo nhiều tài khoản Offpeak.vn;
 • Cố tình truy cập, hoặc thực sự truy cập vào dữ liệu không dành cho bạn, chẳng hạn như đăng nhập vào một máy chủ hoặc một tài khoản mà bạn không được phép truy cập;
 • Cố tình quét, hoặc kiểm tra an ninh hay cấu hình của trang web hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật, chứng thực;
 • Giả mạo hoặc can thiệp vào hoạt động riêng biệt của bất kỳ phần nào, trang hoặc khu vực của trang web hoặc bất kỳ chức năng, dịch vụ được cung cấp bởi Offpeak.vn;
 • Cố gắng can thiệp vào dịch vụ của một người dùng nào đó bằng bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng việc cho virus vào trang web của chúng tôi, gây ra sự quá tải, "ngập lụt", "spam", "ném bom thư" hoặc "đánh sập” trang web;
 • Sử dụng “frame”, công nghệ hoặc kỹ thuật “frame” để kèm theo bất kỳ nội dung trên các trang web mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;
 • Sử dụng nội dung trang web trong bất kỳ kỹ thuật “meta tag” hoặc "đoạn kí tự ẩn" nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;
 • Sử dụng trang web hoặc nội dung của nó để quảng cáo hoặc thu hút, cho bất kỳ mục đích thương mại, chính trị hay tôn giáo khác, hoặc để cạnh tranh, trực tiếp hoặc gián tiếp với Offpeak.vn;
 • Bán lại hoặc thiết lập lại mục tiêu truy cập của bạn vào trang web hoặc bất kỳ việc mua bán nào được thực hiện thông qua website;
 • Sử dụng trang web hoặc nguồn lực của mình để thu hút người dùng cuối cùng của trang web, nhà hàng hoặc các đối tác kinh doanh khác của Offpeak.vn để trở thành người dùng hoặc các đối tác của các dịch vụ trực tuyến hoặc offline khác một cách trực tiếp, gián tiếp hoặc có khả năng cạnh tranh cạnh tranh với Offpeak.vn, bao gồm (nhưng không giới hạn) các chương trình giảm giá hiện tại hoặc đã được cung cấp trước đây;
 • Thu thập nội dung từ trang web, bao gồm (nhưng không giới hạn) chương trình khuyến mại hiện tại hoặc trước đây được cung cấp, và với nội dung như vậy để người tiêu dùng trong bất cứ cách nào mà chuyển hướng lưu lượng truy cập từ trang web mà không có sự cho phép bằng văn của chúng tôi;
 • Thu thập các thông tin cá nhân, báo cáo, dữ liệu hoặc nội dung của bất kỳ người dùng cuối của trang web hoặc nhà hàng;
 • Sử dụng bất kỳ người dùng cuối hoặc thông tin nhà hàng từ các trang web cho mục đích thương mại, bao gồm (nhưng không giới hạn) các hoạt động quảng bá;
 • Truy cập, theo dõi hoặc sao chép nội dung hoặc thông tin, quá trình hướng dẫn sử dụng từ trang web này bằng cách sử dụng "robot", "spider", "scraper" hoặc phương tiện tự động khác cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép bằng văn của chúng tôi;
 • Vi phạm giới hạn Robot Exclusion Headers trên trang web hoặc bỏ qua hoặc phá vỡ các biện pháp khác được sử dụng để ngăn chặn hạn chế truy cập vào trang web;
 • Hoạt động tại những nơi có nhu cầu quá tải về các dịch vụ của chúng tôi, hoặc cố tình tạo ra một sự quá tải bất hợp lý trên các máy chủ của chúng tôi (được chúng tôi xác định một cách chủ quan);
 • Tập hợp nội dung trực tiếp, nội dung về tính năng đặc trưng hoặc các thông tin khác từ trang web (cho dù sử dụng các liên kết, các phương tiện kỹ thuật khác hoặc bản ghi vật lý liên quan đến việc mua bán thông qua trang web) với chất liệu từ các trang web khác hoặc trên một trang web thứ cấp mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi;
 • Liên kết sâu với bất kỳ phần nào của trang web, bao gồm (nhưng không giới hạn) cách thức mua sắm thẻ ưu đãi) mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi;
 • Hành động bất hợp pháp hoặc cố chống lại các lợi ích kinh doanh, uy tín của Offpeak.vn, nhà hàng hoặc dịch vụ của chúng tôi;
 • Siêu liên kết đến các trang web từ bất kỳ trang web khác mà không có sự đồng ý ban đầu và liên tục của chúng tôi.

7. Chính sách đặt bàn và hủy đặt bàn

Đặt bàn. Offpeak.vn cung cấp các dịch vụ đặt bàn cho khách hàng nhưng không bảo đảm việc đặt bàn hay giảm giá được cung cấp bởi các nhà hàng. Offpeak.vn không chịu trách nhiệm cho các dịch vụ, điều kiện, hoặc sự chấm dứt dịch vụ đặt bàn của các nhà hàng. Offpeak.vn có thể chấm dứt quyền sử dụng trang web và cấm bạn đặt bàn vì bất kỳ lý do gì theo quyết định của Offpeak.vn. Những hành động đó bao gồm (nhưng không giới hạn): thay đổi thời gian hoặc ngày đặt bàn nhiều hơn năm lần, liên lạc với các đối tác nhà hàng của chúng tôi một cách trực tiếp để cố gắng để thay đổi thời gian, ngày tháng hoặc các thông số khác của việc đặt bàn; đi đến một nhà hàng tại một thời điểm khác hoặc với một số lượng khác với xác nhận đặt bàn của bạn và yêu cầu giảm giá; không hủy bỏ việc đặt bàn mà khi bạn không thể đến; gian lận trong việc thanh toán đầy đủ cho các chi phí dịch vụ của nhà hàng.

Hủy bỏ việc đặt bàn. Việc hủy đặt bàn nên được thực hiện ít nhất 10 phút trước thời điểm đặt bàn của bạn.

8. Yêu cầu bồi thường vi phạm bản quyền

Offpeak.vn tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin tưởng vào thiện ý rằng bất kỳ nội dung trang web, hoặc các nội dung khác được đăng trên các trang web vi phạm bản quyền tài liệu mà bạn sở hữu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi cho chúng tôi một lá thư có chứa những điều sau đây:

 • Chữ ký tay hoặc chữ ký điện tử của chủ sở hữu, (người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu), về các quyền được cho là bị vi phạm;
 • Xác định các tài liệu có bản quyền bị vi phạm;
 • Xác định các thông tin hợp lý đủ để cho Offpeak.vn phép xác định vị trí của các tài liệu được cho là vi phạm;
 • Cung cấp thông tin đầy đủ cho phép Offpeak.vn liên lạc với bạn;
 • Một cam đoan rằng bạn có niềm tin tưởng tuyệt đối rằng sử dụng các tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý, hoặc pháp luật; và
 • Một cam đoan rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và theo hình phạt về tội khai man, rằng bạn được phép hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền độc quyền được cho là bị vi phạm.
 • Bạn thừa nhận rằng nếu bạn không tuân thủ tất cả các yêu cầu của mục này, thông báo DMCA của bạn có thể không hợp lệ. Đối với bất kỳ câu hỏi liên quan đến thủ tục này, hoặc gửi đơn khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với Offpeak.vn với mẫu thông tin Liên hệ chúng tôi.

9. Liên kết đến các trang web hoặc các trang giao diện trên điện thoại

Trang web có thể chứa quảng cáo và / hoặc liên kết đến các trang web khác ("các trang web bên thứ ba"). Các liên kết này được cung cấp chỉ với mục đích tạo sự tiện lợi cho người dùng. Offpeak.vn không xác nhận, xử phạt hoặc xác minh tính chính xác hoặc quyền sở hữu của thông tin chứa trong các quảng cáo hoặc nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo trên trang web của bên thứ ba. Nếu bạn quyết định rời khỏi trang web và điều hướng đến trang web của bên thứ ba, hoặc cài đặt bất kỳ ứng dụng, phần mềm hoặc tải nội dung từ bất kỳ trang web đó hoặc các trang web điện thoại di động, bạn sẽ tạo ra nguy cơ của riêng bạn. Khi bạn truy cập vào một trang web của bên thứ ba thông qua một liên kết trên trang web Offpeak.vn, bạn có thể không còn được bảo vệ bởi các điều khoản và bạn có thể bị phụ thuộc bởi các điều khoản và điều kiện của các trang web bên thứ ba. Bạn nên xem lại những điều khoản áp dụng và chính sách, bao gồm cả sự riêng tư và thu thập dữ liệu thực hành, của bất kỳ trang web mà bạn điều hướng đến từ trang Offpeak.vn, hoặc liên quan đến bất kỳ ứng dụng mà bạn sử dụng hoặc cài đặt từ trang web bên thứ ba. Sự liên kết đến một trang web của bên thứ ba sẽ dẫn đến chính xác trang web bên thứ ba đó. Offpeak.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động liên quan đến bất kỳ trang web bên thứ ba. Hơn nữa, Offpeak.vn nào không ngụ ý có sự liên kết với bất kỳ trang web bên thứ ba nào.

10. Phủ nhận và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Xin vui lòng đọc kỹ phần này vì nó giới hạn trách nhiệm pháp lý của đối tượng Offpeak.vn cho bạn. Mỗi phần dưới đây chỉ áp dụng lên đến mức tối đa cho phép theo luật áp dụng. Không có gì trong tài liệu này là nhằm hạn chế những quyền bạn có thể có, có thể không giới hạn hợp pháp. Nếu bạn không chắc chắn về việc này hoặc bất kỳ phần nào khác của các điều khoản này, xin vui lòng tham khảo ý kiến với một chuyên gia pháp lý trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web, bạn thể hiện rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản này, bao gồm cả mục này. Bạn đang từ bỏ quyền lợi hợp pháp đáng kể bằng cách đồng ý với các điều khoản.

Trang web được tạo cho bạn là một nguyên trạng "với tất cả lỗi" và "sự hợp lý ở mức cơ bản", với sự hiểu biết rõ ràng rằng các đối tượng Offpeak.vn có thể không theo dõi, kiểm soát, hoặc xem lại nội dung người dùng. Như vậy, việc sử dụng trang web của bạn tùy thuộc vào quyết định và rủi ro của riêng bạn. Offpeak.vn không tuyên bố hay hứa hẹn về chất lượng, độ chính xác, độ tin cậy của trang web, mức độ an toàn, an ninh đối với các nội dung trang web. Theo đó, Offpeak.vn không chịu trách nhiệm với bạn cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể xảy ra, ví dụ, các lỗ hỏng an ninh hoặc lỗ hỏng từ sự tin cậy của bạn vào chất lượng, độ chính xác, độ tin cậy của các danh sách doanh nghiệp, xếp hạng, đánh giá, số liệu hoặc bộ lọc tìm kiếm, đã sử dụng, hoặc đã có sẵn thông qua trang web.

Offpeak.vn là một nhà cung cấp dịch vụ và xử lý giao dịch cho các doanh nghiệp bên thứ ba. Offpeak.vn không phải là đại lý của bất kỳ doanh nghiệp nào và không chịu trách nhiệm cho các dịch vụ hoặc sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp. Offpeak.vn không đòi hỏi hay hứa hẹn đối với bất kỳ bên thứ ba nào, chẳng hạn như nhà hàng, các doanh nghiệp hoặc các nhà quảng cáo được liệt kê trên trang web hoặc người dùng của trang web. Theo đó, Offpeak.vn không chịu trách nhiệm với bạn cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ hành động hoặc thiếu sót của họ, kể cả, ví dụ, nếu một người dùng hay doanh nghiệp lợi dụng nội dung, nhận dạng của bạn hoặc thông tin cá nhân, hoặc nếu bạn có một trải nghiệm tiêu cực với một trong các nhà hàng, các doanh nghiệp hoặc các nhà quảng cáo được liệt kê hoặc tính năng trên trang web. Việc mua sắm và sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba thông qua các trang web của bạn là theo quyết định và rủi ro của riêng bạn.

Offpeak.vn từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm cả bảo đảm về các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các doanh nghiệp niêm yết trên trang web, và bảo đảm ngụ ý khả năng bán được, phù hợp cho một mục đích cụ thể, và không vi phạm.

Quyền duy nhất của bạn và biện pháp khắc phục trong trường hợp bạn không hài lòng với trang web, dịch vụ liên quan, hoặc khi có bất kỳ khiếu nại nào khác sẽ là chấm dứt truy cập vào và ngưng sử dụng của website.

Offpeak.vn có trách nhiệm tổng hợp tối đa các các tổn thất hoặc thiệt hại mà bạn phải chịu khi sử dụng trang web hoặc các điều khoản được giới hạn thấp hơn (i) số tiền thanh toán, nếu có, của bạn cho Offpeak.vn khi sử dụng trang web trong vòng 12 tháng trước khi các hành động làm phát sinh trách nhiệm, hoặc (ii) 300,000 VNĐ.

Offpeak.vn từ chối nhận trách nhiệm đối với bất kỳ (i) thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, sự khó khăn, dẫn chứng, sự phụ thuộc, hoặc hậu quả, (ii) mất lợi nhuận, (iii) gián đoạn kinh doanh, (iv) gây tổn hại về danh tiếng, hoặc (v) mất thông tin, dữ liệu.

Offpeak.vn có thay đổi, sửa đổi, sửa chữa, bổ sung, đình chỉ, hoặc tắt bất kỳ tính năng trang web vào bất kì lúc nào, bao gồm (nhưng không giới hạn) giờ hiệu lực, trang thiết bị cần thiết cho việc truy cập hoặc sử dụng, hoặc sự có hiệu lực của trang web (hoặc bất kỳ phần nào) trên bất kỳ thiết bị hoặc dịch vụ truyền thông cụ thể. Offpeak.vn không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn thông báo về những thay đổi đó, và Offpeak.vn không chịu trách nhiệm cung cấp cho bạn những hỗ trợ, sửa lỗi, cập nhật, nâng cấp hoặc cải tiến của trang web.

11. Bồi thường

Bạn đồng ý biện hộ, bồi thường và giữ cho Offpeak.vn vô hại từ mọi trách nhiệm, khiếu nại, bồi thường thiệt hại, tổn thất, và các chi phí, kể cả phí luật sư phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web. Offpeak.vn nắm quyền, chi phí của mình, để nhận sự bảo hộ độc quyền và kiểm soát của các vấn đề khác để nhận bồi thường từ bạn. Trong trường hợp đó bạn sẽ hợp tác với Offpeak.vn trong việc khẳng định sự bảo vệ có hiệu lực.

12. Pháp luật quản trị và quyền hạn

Các điều khoản và điều kiện đặt ra ở đây và bất kỳ tranh chấp hoặc vấn đề phát sinh từ hoặc đối với việc sử dụng trang web sẽ được điều chỉnh và giải thích phù hợp với pháp luật của Việt Nam. Cả người dùng và công ty sẽ chịu sự phán quyết của các tòa án của Việt Nam

13. Sự chấm dứt

Bạn có thể chấm dứt sử dụng điều khoản bất cứ lúc nào bằng cách đóng tài khoản của bạn, ngừng việc sử dụng website, và cung cấp cho Offpeak.vn một thông báo chấm dứt ở đây. Vui lòng xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi có thông tin về những gì chúng tôi làm với tài khoản của bạn khi chấm dứt.

Chúng tôi có thể đóng tài khoản của bạn, đình chỉ khả năng của bạn để sử dụng các phần nhất định của trang web, và/hoặc cấm bạn hoàn toàn vào trang web vì bất kỳ hoặc không có lý do, và không cần thông báo hay trách nhiệm pháp lý nào. Các hành động như vậy có thể ngăn cản bạn truy cập vào tài khoản của bạn, trang web, nội dung của bạn, nội dung trang web, hoặc bất kỳ thông tin liên quan

Trong trường hợp chấm dứt sử dụng tài khoản, cho dù bạn hoặc chúng tôi chấm dứt, mục 1-13 vẫn tiếp tục có hiệu lực và hiệu quả, bao gồm cả quyền của chúng tôi sử dụng nội dung của bạn có ghi chi tiết tại mục 4.

14. Các điều khoản chung

Chúng tôi có quyền sửa đổi, cập nhật, hoặc đóng website bất cứ lúc nào, cho bất kỳ hoặc không có lý do nào, và không cần thông báo hay có trách nhiệm. Chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo, bao gồm cả những người liên quan đến những thay đổi trong điều khoản bằng email, thư thông thường hoặc thông qua các trang web. Trừ khi được nêu tại mục 10 ở trên, không có gì trong tài liệu này là dự định, cũng không phải sẽ được coi là, để trao quyền hoặc biện pháp đối với bất kỳ bên thứ ba.

Các điều khoản bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc sử dụng website, và thay thế bất kỳ thỏa thuận trước đó giữa bạn và chúng tôi về vấn đề này. Các bên công nhận rằng không có người đại diện đáng tin cậy nào trong điều khoản. Bất cứ thất bại nào của Offpeak.vn là để luyện tập hoặc thi hành quyền hoặc quy định trong điều khoản đều không phải là sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Sự thất bại của một trong hai bên trong việc thực hiện sự tôn trọng quyền hay quy định trong tài liệu này sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền lợi nào khác dưới đây. Nếu bất kỳ điều khoản của thoả thuận này được cho là không thể thực hiện hoặc không hợp lệ, sau đó chỉ có điều khoản đó sẽ được sửa đổi để phản ánh ý định của các bên hoặc loại trừ ở mức tối thiểu cần thiết để các điều khoản này vẫn có đầy đủ và có hiệu lực và được thi hành. Các điều khoản, và bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ dưới đây, là không thể chuyển nhượng hoặc phụ cấp giấy phép bởi bạn ngoại trừ có sự đồng ý trước bằng văn bản của Offpeak.vn, nhưng có thể được chỉ định hoặc chuyển nhương bởi chúng tôi mà không hạn chế. Mọi chuyển nhượng của bạn sẽ vi phạm các điều khoản và không có hiệu lực.