Chính sách bảo mật

Effective on 1st June 2014

Offpeak.vn cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi tạo ra chính sách bảo mật để cung cấp cho bạn sự tự tin khi bạn truy cập trang web Offpeak.vn, truy cập trên giao diện điện thoại hoặc ứng dụng điện thoại và sử dụng các dịch vụ Offpeak.vn được cung cấp thông qua trang web, và để chứng minh cam kết của chúng tôi về việc tiến hành thông tin công bằng và bảo vệ sự riêng tư. Việc bạn sử dụng trang web và các dịch vụ được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng, nhưng không áp dụng cho các trang web của bên thứ ba có liên quan, hay bất kỳ mối quan hệ bạn có thể có với các doanh nghiệp niêm yết trên Offpeak.vn .

Các thuật ngữ "chúng tôi" và "Offpeak.vn" ám chỉ Offpeak.vn. Các thuật ngữ "bạn" và "của bạn" ám chỉ bạn là một người dùng của Offpeak.vn. Thuật ngữ "thông tin cá nhân" có nghĩa là thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi mang tính nhận diện cá nhân để giúp bạn được liên lạc hoặc được xác định, chẳng hạn như tên, số điện thoại, địa chỉ email, và các dữ liệu khác được gắn với các thông tin như vậy.

Bằng cách sử dụng Offpeak.vn, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của chính sách bảo mật này. Bạn không thể sử dụng dịch vụ nếu bạn không chấp nhận các Chính sách bảo mật.

I. Thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng nó
Chúng tôi thu thập một số loại thông tin về người dùng website của chúng tôi để từ đó bạn có thể được nhận diện, chẳng hạn như tên, tên người dùng, ảnh từ Facebook, số điện thoại di động, địa điểm, địa chỉ e-mail; thông tin về bạn nhưng không mang tính xác định, chẳng hạn như quốc tịch, mã bưu điện, địa chỉ bưu chính, nghề nghiệp, thu nhập hàng năm và / hoặc kết nối Internet của bạn, các thiết bị bạn sử dụng để truy cập vào website của chúng tôi và thói quen cụ thể.

Chúng tôi thu thập thông tin này:

 • Trực tiếp từ bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi.
 • Tự động khi bạn điều hướng thông qua trang web. Thông tin thu thập tự động có thể bao gồm thói quen cụ thể, địa chỉ IP và các thông tin thu thập được thông qua các tập tin cookie và các công nghệ theo dõi khác.
 • Từ các bên thứ ba, ví dụ, đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như Facebook.

Những thông tin chúng tôi thu thập trên hoặc thông qua website của chúng tôi có thể bao gồm:

 • Hồ sơ và bản sao các thư của bạn (bao gồm cả địa chỉ e-mail), nếu bạn liên hệ với chúng tôi.
 • Bản khảo sát của bạn mà chúng tôi có thể yêu cầu bạn điền cho mục đích nghiên cứu.
 • Truy vấn tìm kiếm của bạn trên Website.

Khi bạn điều hướng thông qua và tương tác với trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin nhất định về thiết bị của bạn, duyệt các hành động và các mô hình, bao gồm:

 • Thông tin chi tiết của bạn viếng thăm website của chúng tôi, bao gồm cả dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, các bản ghi dữ liệu và thông tin liên lạc khác và các nguồn mà bạn truy cập và sử dụng trên Website.
 • Thông tin về máy tính của bạn và kết nối internet, bao gồm địa chỉ IP của bạn, hệ điều hành, loại trình duyệt, đại lý người sử dụng, thông tin cookie và giới thiệu.
 • Một trung gian người dùng là phần mềm hoạt động trên danh nghĩa của bạn, người dùng. Một thông tin địa chỉ trang web xác định nguồn gốc của các lưu lượng truy cập tài khoản trước khi đến Offpeak.vn (ví dụ, một trang web khác).

Những thông tin chúng tôi thu thập tự động là số liệu thống kê, và không xác định bất kỳ cá nhân. Nó giúp chúng tôi cải thiện trang web của chúng tôi và để cung cấp một dịch vụ tốt hơn và cá nhân hơn bằng cách cho phép chúng tôi:

 • Ước tính kích thước và cách sử dụng mô hình đối tượng của chúng tôi.
 • Lưu trữ thông tin về sở thích của bạn, cho phép chúng tôi tùy chỉnh website của chúng tôi theo sở thích cá nhân của bạn.
 • Tốc độ tìm kiếm của bạn.
 • Nhận ra bạn khi bạn quay trở lại trang web của chúng tôi.

Các công nghệ chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu tự động này bao gồm Cookies.
Cookie là một tập tin nhỏ được đặt trên ổ đĩa cứng của máy tính của bạn. Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie của trình duyệt bằng cách kích hoạt các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn có thể không thể truy cập vào một số phần của trang web của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh thiết lập trình duyệt của bạn để nó sẽ từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ phát hành cookie khi bạn trực tiếp trình duyệt của bạn đến với website của chúng tôi.

Khi bạn truy cập trang web này, một số thông tin, chẳng hạn như các trang web mà bạn gọi cho chúng tôi, IP của bạn và địa chỉ email, và các thông tin định hướng, có thể được thu thập tự động như là một phần của hoạt động của trang web. Thông tin này được thu thập bởi cả Offpeak.vn trực tiếp và thay mặt cho Offpeak.vn bởi Google Analytics. Một số trang trên trang web này cũng sẽ ghi lại thông tin di chuyển chuột bằng cách sử dụng mouseflow.com và bạn có thể tìm thấy chính sách riêng tư của họ tại mouseflow.com/privacy. Thông tin này được thu thập hoàn toàn để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân tự động, nhưng chúng tôi có thể ràng buộc các thông tin này với thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi thu thập từ các nguồn khác hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi.

II. Truyền đạt thông tin
Chúng tôi có thể phân phối thông tin gửi đến của bạn cho bên thứ ba, được cho phép trong điều khoản. Các bên thứ ba có thể lần lượt công khai hiển thị hoặc xuất bản thông tin của bạn trên trang web riêng của họ và nền tảng phương tiện truyền thông. Khi chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn cho bên thứ ba, chúng tôi thường bao gồm tên tài khoản của bạn (nhưng không phải thông tin cá nhân của bạn, trừ khi bạn bao gồm thông tin cá nhân của bạn trong thông mà bạn gửi).

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba, nơi cung cấp cho bạn các dịch vụ, tiến hành kiểm tra chất lượng đảm bảo, tạo thuận lợi cho việc tạo ra các tài khoản, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và khách hàng, hoặc cung cấp các dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như đồng bộ hóa địa chỉ liên lạc của bạn với ứng dụng phần mềm khác, phù hợp với yêu cầu của bạn. Các bên thứ ba được yêu cầu không sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoài việc dùng thông tin đó để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với công ty mẹ của chúng tôi, công ty con, công ty liên doanh, hoặc các công ty khác dưới sự kiểm soát chung (gọi chung là "Liên kết") mà chúng tôi có thể có trong hiện tại hoặc trong tương lai, trong trường hợp này chúng tôi sẽ yêu cầu họ tôn trong này Chính sách bảo mật. Nếu một công ty khác mua lại công ty của chúng tôi hoặc các tài sản của chúng tôi, công ty sẽ có thông tin cá nhân của bạn, và sẽ tiếp nhận quyền và nghĩa vụ đối với thông tin được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trong niềm tin tưởng rằng việc tiết lộ này là cần thiết để (a) có hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ; (b) thực hiện hoặc áp dụng các Điều khoản Dịch vụ và Chính sách bảo mật; (c) tuân theo quá trình hợp pháp, chẳng hạn như một lệnh khám xét, đòi ra hầu tòa, đạo luật, hoặc lệnh của tòa án; hoặc (d) bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, danh tiếng và tài sản, hoặc của người dùng của chúng tôi, các chi nhánh, hoặc của cộng đồng. Xin lưu ý rằng chúng tôi không cần phải đặt câu hỏi hoặc tranh cãi tính hợp lệ của bất kỳ lệnh khám xét, đòi ra hầu tòa hoặc yêu cầu chính phủ tương tự khác mà chúng tôi nhận được.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin tổng hợp cho các bên thứ ba liên quan đến hành vi người dùng để kết nối với các mối quan hệ kinh doanh thực tế hoặc tiềm năng với các bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà quảng cáo và các nhà phân phối nội dung. Ví dụ, chúng tôi có thể tiết lộ số lượng người dùng đã được tiếp xúc với, hoặc nhấp vào banner quảng cáo.

III. Thông tin của đối tượng khác
Bạn có thể chọn để cung cấp cho chúng tôi địa chỉ e-mail của người khác để người đó có thể được mời tạo ra một tài khoản trên trang web này và trở thành người bạn của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để liên lạc và, nếu cần thiết, nhắc nhở người đó về lời mời. Bằng cách cung cấp cho chúng tôi địa chỉ e-mail của người khác, bạn đại diện cho chúng tôi rằng bạn đã có được sự đồng ý của người có liên quan liên quan đến việc tiết lộ cho chúng tôi các thông tin cá nhân của họ. Tất cả các khách mời được cung cấp với tùy chọn không nhận lời mời tiếp tục. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu được yêu cầu để làm như vậy để tuân theo quy trình hợp pháp, như mô tả ở trên.

IV. Liên kết
Offpeak.vn có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi không có liên kết. Trừ khi được đặt ra ở đây, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba, và không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của họ. Chúng tôi đề nghị bạn đọc chính sách bảo mật trên tất cả các trang web của bên thứ ba đó.

V. Kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn
Trong phạm vi bạn có bao gồm thông tin cá nhân trong thông tin bạn gửi đến (chẳng hạn như một bức ảnh của chính mình), các bên thứ ba có thể có thể xác định bạn, và liên kết bạn với tài khoản người dùng của bạn, và liên hệ với bạn. Các bên thứ ba cũng có thể kết bạn với tài khoản người dùng của bạn bằng cách sử dụng tính năng tra cứu về Offpeak.vn, nhưng chỉ khi các bên thứ ba đã biết tên đầy đủ của bạn và bạn có bao gồm các thông tin của bạn khi gửi cho phép các bên thứ ba phân biệt bạn với những người dùng khác có tên trùng với bạn. Xin vui lòng không gửi các thông tin mà bạn muốn giữ riêng tư . Ngoài ra, bạn có thể giảm nguy cơ bị nhận diện bằng cách chọn một tên tài khoản giả, mặc dù làm như vậy có thể làm giảm độ tin cậy cho thông tin được gửi đến từ bạn.

Như một người dùng của Offpeak.vn đã đăng ký, bạn có thể sửa đổi một số thông tin cá nhân của bạn và sở thích riêng tư của bạn bằng cách truy cập vào "hồ sơ" của trang web này. Ví dụ, bạn có thể chọn không nhận thư mời e-mail từ Offpeak.vn bằng cách truy cập vào thanh "Profile" trên Offpeak.vn (sau khi đăng nhập) và cập nhật cài đặt bản tin / thông báo của bạn.

VI. Bảo mật
Tài khoản của bạn được bảo vệ bởi mật khẩu. Chúng tôi sử dụng các biện pháp tiêu chuẩn công nghiệp để bảo vệ thông tin cá nhân được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn cho phép các nhân viên và các nhà thầu, những người cần truy cập thực hiện chức năng công việc của họ, chẳng hạn như nhân viên phục vụ khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về sự an toàn trên Offpeak.vn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Mặc dù chúng tôi có biện pháp thích hợp để bảo vệ chống lại các xâm nhập thông tin trái phép, chúng tôi không thể đảm bảo với bạn rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ không bao giờ được tiết lộ mà không phù hợp với chính sách bảo mật.

Bạn xác nhận rằng Offpeak.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin bị chặn được gửi qua hệ thống mạng, và bạn đồng hành cùng chúng tôi khi có bất kì các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng các thông tin bị chặn một cách trái phép.

VII. E-Mails và Opt-Out
Bạn có thể chọn không nhận được bất kỳ thông báo hay bản tin từ chúng tôi bằng cách thay đổi cài đặt thông báo dưới thanh "hồ sơ" sau khi bạn đăng nhập vào Offpeak.vn. Người dùng chưa đăng ký người nhận e-mail từ chúng tôi cũng có thể chọn không nhận thêm e-mail bằng cách làm theo các hướng dẫn trong e-mail. Mặc dù có thể bạn không thích nhận được email, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo về bất kỳ cập nhật của chúng tôi về Điều khoản sử dụng hay Chính sách bảo mật.

VIII. Lý do của sự cần thiết của việc cho phép trên ứng dụng Offpeak.vn Mobile

 • Xem qua danh sách bạn bè của bạn rất cần thiết nếu bạn cần chia sẻ các ứng dụng với bạn bè của bạn (bạn cần phải được cho phép trước khi làm điều này)
 • Bạn có thể chia sẻ các ứng dụng với bạn bè của bạn thông qua SMS (một lần nữa, bạn cần phải được cho phép trước khi làm điều này)
 • Thông tin liên lạc của bạn sẽ được tìm thấy để cho phép một cú click chuột đăng nhập (với các điều khoản rõ ràng) ngay bên trong các ứng dụng và để viết đánh giá cho các nhà hàng. Chúng tôi có một chính sách không có thư rác

IX. Điều khoản và sửa đổi chính sách bảo mật /b>
Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này vào bất cứ lúc nào, và chúng tôi sẽ gửi phiên bản mới trên trang này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi tài liệu theo cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách gửi e-mail đến địa chỉ e-mail cuối cùng mà bạn cung cấp cho chúng tôi và / hoặc bằng cách gửi thông báo nổi bật về những thay đổi trên trang web của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực trước đó ba mươi ngày sau công văn của chúng tôi về một thông báo e-mail cho bạn hay ba mươi ngày sau chúng tôi gửi bài thông báo về những thay đổi trên trang web của chúng tôi.

Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay cho người mới sử dụng Offpeak.vn. Xin lưu ý rằng bạn luôn có trách nhiệm cập nhật thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho chúng tôi địa chỉ e-mail mới nhất của mình. Trong trường hợp các e-mail cuối cùng bạn đã cung cấp cho chúng tôi là không hợp lệ, hoặc vì lý do nào là không có khả năng cung cấp cho bạn các thông báo mô tả ở trên, công văn của chúng tôi gửi về các e-mail có chứa thông báo đó cũng sẽ coi là thông báo cập nhật sự thay đổi chính sách. Trong mọi trường hợp, sự thay đổi chính sách bảo mật này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trước thông báo của chúng tôi để bạn có những thay đổi. Nếu bạn không cho phép thay đổi trong việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi trước ngày có hiệu lực của những thay đổi khi mà bạn muốn vô hiệu hóa tài khoản của bạn với chúng tôi. Tiếp tục sử dụng Offpeak.vn sau những thông báo thay đổi đó sẽ thể hiện sự thừa nhận của bạn về những thay đổi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của sự thay đổi đó.

X. Giải quyết tranh chấp
Nếu bạn tin rằng Offpeak.vn chưa tôn trọng chính sách bảo mật này, bạn có thể gửi mail cho Offpeak.vn tại các địa chỉ sau info@offpeak.vn. Trong email của bạn, xin vui lòng mô tả càng nhiều chi tiết nhất có thể mà bạn tin Chính sách Bảo mật đã không được tuân thủ. Chúng tôi sẽ điều tra khiếu nại của bạn kịp thời.

XI. Liên hệ với trang web và truy cập vào thông tin cá nhân của bạn
Sau văn bản yêu cầu, tùy thuộc vào trường hợp ngoại lệ nhất định, Offpeak.vn sẽ thông báo cho bạn về sự tồn tại, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn và sẽ cung cấp cho bạn truy cập vào thông tin đó. Yêu cầu truy cập phải được gửi tới nhân viên bảo mật của chúng tôi, bằng cách sử dụng thông tin liên lạc ở trên. Khi yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cụ thể từ bạn để cho phép chúng tôi xác nhận danh tính và quyền của bạn để truy cập, cũng như để tìm kiếm và cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Chúng tôi có thể tính một khoản phí truy cập thông tin cá nhân của bạn để trang trải chi phí của chúng tôi; Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về lệ phí trước, mà sẽ không có nhiều hơn bất kỳ khoản phí tối đa theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên lạc được liệt kê ở trên.

LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN "2010" (ĐẠO LUẬT "PDPA")

NTHÔNG BÁO LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠO LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN 2010 (ĐẠO LUẬT "PDPA")

Offpeak.vn xem dữ liệu cá nhân của bạn là sự riêng tư nghiêm túc. Thông báo này được phát hành theo các yêu cầu của Đạo luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2010.

 • Các cá nhân có thể đã cung cấp và có thể tiếp tục cung cấp theo thời gian, cung cấp cho Offpeak.vn dữ liệu cá nhân của họ và thông tin (dữ liệu "") khi mở hoặc tiếp tục sử dụng tài khoản Offpeak.vn. Khi bạn truy cập đến trang web công cộng của tôi, điều này có thể được ghi lại để phân tích về số lượng khách truy cập vào trang web và các thói quen sử dụng tổng quát. Một số thông tin này sẽ được thu thập thông qua việc sử dụng "cookies".

 • Những dữ liệu này có thể bao gồm thông tin liên quan đến thông tin cá nhân của bạn (chẳng hạn như tên, tuổi, giới tính, ngày tháng năm sinh), chi tiết liên lạc (như địa chỉ, email, số điện thoại), và các thông tin khác như nhà hàng và / hoặc cung cấp các chi tiết đặt bàn.

 • Thất bại trong việc cung cấp các dữ liệu đó có thể dẫn đến việc Offpeak.vn không thể mở, thiết lập, tiếp tục hoặc cung cấp các tài khoản Offpeak.vn, các dịch vụ hoặc những đề nghị.

 • Các mục đích mà dữ liệu có thể được sử dụng và / hoặc xử lý như sau:
 • Mở tài khoản Offpeak.vn để đặt bàn tại các nhà hàng;
 • Xác nhận đặt bàn của Offpeak.vn hoặc các nhà hàng mà bạn đã đặt bàn
 • Cập nhật hồ sơ của khách hàng;
 • Thiết kế các dịch vụ Offpeak.vn và / hoặc đối tác của Offpeak.vn (chẳng hạn như các nhà hàng / cửa hàng thực phẩm, nước uống, v…v…) và các dịch vụ cung cấp cho khách hàng sử dụng;
 • Dịch vụ tiếp thị hoặc những đề nghị từ Offpeak.vn hoặc những công ty được chọn (mà theo đó Offpeak.vn có thể hoặc có thể không được trả công) bao gồm nhưng không giới hạn:
  1. Khen thưởng, lòng trung thành hoặc ưu đãi các chương trình và dịch vụ và các sản phẩm liên quan;
  2. Dịch vụ và sản phẩm được cung cấp bởi các đối tác Offpeak.vn và / hoặc đối tác đồng xây dựng thương hiệu (tên của các đối tác và / hoặc đối tác hợp tác thương hiệu sẽ được cung cấp trên trang web của chúng tôi);
  3. Cung cấp dịch vụ trong và ngoài Việt Nam hiện tại và trong tương lai và bất kỳ sự chỉ đạo quốc tế nào, các chính sách và thủ tục nội bộ hiện có;
  4. Nghiên cứu thị trường, phân tích thống kê và khảo sát với mục đích cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
  5. Dành cho yêu cầu hoạt động nội bộ của Offpeak.vn hoặc nhóm của các công ty hoặc các công ty con.

 • Dữ liệu được tổ chức bởi Offpeak.vn hoặc nhóm của các công ty hoặc các công ty con liên quan đến một cá nhân sẽ được giữ bí mật nhưng Offpeak.vn hoặc nhóm của các công ty hoặc các công ty con có thể cung cấp hoặc tiết lộ thông tin đó cho các bên sau đây (cho dù là bên trong hay bên ngoài Việt Nam) cho các mục đích quy định tại khoản 5 (người cũng có thể sau đó gia nhập quá trình, chuyển giao và tiết lộ các dữ liệu đó cho các mục đích quy định tại khoản 5):
  1. Bất kỳ nhóm Offpeak.vn nào của công ty và các công ty con;
  2. Bất kỳ đại lý, nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà cung cấp dịch vụ, các luật sư, hoặc đối tác của Offpeak.vn (bao gồm cả nhân viên của họ, giám đốc, cán bộ, đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và tư vấn chuyên nghiệp);
  3. Bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba những người cung cấp hành chính, viễn thông, máy tính, thanh toán hay các dịch vụ khác để Offpeak.vn trong kết nối với các hoạt động kinh doanh của mình (bao gồm cả nhân viên, giám đốc và nhân viên của họ);
  4. Bất kỳ Nhà chức trách;
  5. Bất kỳ người nào khác theo một nghĩa vụ bảo mật để Offpeak.vn bao gồm bất kỳ nhóm Offpeak.vn các công ty và các công ty con mà đã thực hiện để giữ thông tin như vậy bảo mật;
  6. Bất kỳ người đại diện cho một cá nhân có dữ liệu được cung cấp, chẳng hạn như các đối tác nhà hàng của Offpeak.vn và nhân viên của mình;
  7. Phần thưởng bên thứ 3, lòng trung thành, hợp tác thương hiệu và chương trình ưu đãi các nhà cung cấp thứ ba;
  8. Đối tác và / hoặc đối tác hợp tác thương hiệu của Offpeak.vn hoặc nhóm của các công ty hoặc các công ty con (tên của các đối tác và / hoặc đối tác hợp tác thương hiệu sẽ được cung cấp trên trang web của chúng tôi);
  9. Các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài (bao gồm nhưng không giới hạn như bưu điện, các công ty viễn thông, điện thoại và các đại lý bán hàng trực tiếp, các trung tâm cuộc gọi, công ty xử lý dữ liệu và các công ty công nghệ thông tin) mà Offpeak.vn tham gia cho các mục đích quy định tại khoản 5;
 • * Chịu sự kiểm soát và phù hợp với các quy định của PDPA và các Quy tắc thực hành đã được phê duyệt và ban hành theo PDPA, bất kỳ cá nhân có thể:
  1. Kiểm tra xem Offpeak.vn chứa dữ liệu về anh ấy / cô ấy và truy cập dữ liệu đó;
  2. Yêu cầu Offpeak.vn sửa bất kỳ dữ liệu liên quan đến anh / cô đó là không chính xác;
  3. Yêu cầu làm rõ về các chính sách và thực tiễn Offpeak.vn liên quan đến dữ liệu và để được thông báo về các loại dữ liệu cá nhân của bạn trên Offpeak.vn;
 • Phù hợp với các điều khoản của PDPA, Offpeak.vn có quyền thu phí cho việc xử lý của bất kỳ yêu cầu truy cập dữ liệu.

 • Các cá nhân có thể yêu cầu để truy cập vào dữ liệu hoặc điều chỉnh dữ liệu hay thông tin liên quan đến chính sách và thực tiễn và các loại dữ liệu được tổ chức qua bưu điện đến địa chỉ dưới đây:

Offpeak Vietnam (Joint Stock Company)
Miss Ao Dai Office Building
11th Floor - Studio 1104
21 Nguyen Trung Ngan Street
Ben Nghe Ward - District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel: 08 730 994 68
Hotline: 01 218 10 10 10
Email: info@offpeak.vn

 1. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến thông báo này hoặc nếu liên quan đến lạm dụng hoặc bị nghi ngờ lạm dụng thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể gửi cho chúng tôi một tin nhắn ở <email> hoặc liên hệ với văn phòng của chúng tôi (.được hiện thị tại www.offpeak.vn).
 2. Nếu bạn không muốn chúng tôi tiết lộ thêm tên, cụ thể thông tin liên lạc của bạn và / hoặc thông tin cho bất kỳ công ty nào trong Offpeak.vn hoặc các bên thứ ba cho các mục đích của hoạt động kinh doanh chéo và / hoặc nếu bạn không muốn nhận được liên lạc của chúng tôi hoặc các bên thứ ba nói về việc bán hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua việc niêm yết bất kỳ tài liệu quảng cáo và / hoặc tiếp thị, xin vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn ở <email> hoặc viết thư cho:

Marketing PDPA Opt-Out
OFFPEAK Vietnam (MST 0313441997)
Miss Ao Dai Office Building
11th Floor - Studio 1104
21 Nguyen Trung Ngan Street
Ben Nghe Ward - District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel: 08 730 994 68
Hotline: 01 218 10 10 10
Email: info@offpeak.vn

 1. Offpeak.vn bảo lưu quyền sửa đổi thông báo này bất cứ lúc nào và sẽ đặt thông báo của các sửa đổi như vậy trên website của Offpeak.vn hoặc thông qua bất kỳ chế độ khác Offpeak.vn một cách phù hợp.

 2. Không có gì trong thông báo này sẽ giới hạn các quyền của khách hàng hoặc Offpeak.vn theo Đạo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2010.

 3. Trường hợp khách hàng là một đối tác (mà không đăng ký đạo luật Limited Liability Partnerships 2012) hoặc là một thành viên chưa sát nhập khác, việc đưa ra thông báo này đề cập tới quan hệ đối tác hoặc thành viên chưa sát nhập được coi là thông báo cho tất cả các đối tác hoặc công chức (như trường hợp có thể) của khách hàng đó mà dữ liệu được thu thập và / hoặc xử lý bởi Offpeak.vn cho các mục đích như đã nêu trong tài liệu này. Về vấn đề này, các khách hàng bảo đảm rằng khách hàng đã có được sự đồng ý của tất cả các cá nhân đó việc cung cấp các dữ liệu của họ với Offpeak.vn cho các mục đích nêu trên và tiết lộ cho các bên liên quan theo quy định nêu trên và các khách hàng cam kết mở rộng một bản sao của thông báo này cho tất cả các cá nhân, bao gồm tất cả các đối tác hiện có và mới hoặc công chức (như trường hợp có thể) của các khách hàng theo thời gian.

 4. Ngoài khách hàng, thông báo này cũng được áp dụng (yêu cầu phải có) liên quan đến việc sử dụng, xử lý và công bố các dữ liệu của bất cứ cá nhân khác, những người không phải là khách hàng, nhưng dữ liệu của họ yêu cầu phải được thu thập bởi Offpeak.vn bởi việc lý do liên quan đến việc cung cấp các tài khoản Offpeak.vn, dịch vụ và / hoặc các cơ sở bởi Offpeak.vn cho khách hàng, cho dù khách hàng có liên quan là một cá nhân khác (s) hoặc là một công ty, tổ chức kinh doanh, tổ chức. Về vấn đề này, các xác nhận và đảm bảo của khách hàng rằng họ đã có được sự đồng ý của cá nhân đó để cung cấp dữ liệu cho Offpeak.vn cho các mục đích nêu trên và tiết lộ cho các bên liên quan theo quy định trên.

Sử dụng tài khoản của bạn trên Offpeak.vn là cơ sở cho việc đồng ý cho Offpeak.vn thu thập, xử lý và lưu trữ các dữ liệu phù hợp với yêu cầu trên. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản trên có thể dẫn đến việc Offpeak.vn để mở, thiết lập, tiếp tục hoặc cung cấp tài khoản Offpeak.vn (s), hoặc cung cấp các dịch vụ cho bạn.